Realizacja ochrony

1. Podstawowe zasady:
Na podstawie zawartej umowy pomiędzy Agencją Ochrony SS-11 Klobusm a Zleceniodawcą pracownicy ochrony w ramach uprawnień określonych Ustawą "O ochronie osób i mienia" zobowiązani są do ochromy osób oraz powierzonych im obiektów przed napadem rabunkowym, kradzieżą z włamaniem, kradzieżą, zniszczeniem mienia i innymi negatywnymi zdarzeniami. Obowiązki swoje mają wykonywać sumiennie, konsekwentnie, z pełnym zaangażowaniem oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
2. Obowiązki pracowników ochrony:
 • Pełnienie patrolu w określonym miejscu i czasie
 • Zabezpieczenie bezpieczeństwa Zleceniodawcy i osobom znajdującym się na zabezpieczanym obiekcie
 • Ochrona powierzonego mienia przed wszelkimi zagrożeniami spowodowanymi działaniem bezpośrednim celowym, czy też innymi wpływającymi na bezpieczeństwo
 • Bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa, instrukcji ochrony, instrukcji p/poż., warunków umowy, regulaminów i uzgodnień pomiędzy stronami
 • Dokładna znajomość i realizacja planu zabezpieczenia obiektu
 • Wykonywanie poleceń przełożonych i wyznaczonych przedstawicieli Zleceniodawcy pod warunkiem, że jest to zgodne z prawem i nie spowoduje osłabienia ochrony
 • Podejmowanie interwencji przy użyciu własnych sił i środków dopuszczonych prawem
 • Wykorzystanie wszystkich możliwości w celu ujęcia sprawcy /-ów/ przestępstwa lub wykroczenia
 • Niezwłoczne powiadomienie pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, pogotowia gazowego, organów ścigania w sytuacjach
 • bezpośredniego zagrożenia, wypadku lub ujawnienia przestępstwa
 • Informowanie o zdarzeniach przedstawiciela Zleceniodawcy i bezpośredniego przełożonego
 • Pełnienie dyżuru w ustalonym umundurowaniu
 • Dbanie o ład i porządek w miejscu pełnienia służby oraz o powierzony sprzęt
 • Dokumentowanie zdarzeń /książka służby, notatka służbowa, raport
 • Zachowanie tajemnicy służbowej i ochrona interesów Zleceniodawcy
 • Wykonywanie innych obowiązków wynikających z instrukcji szczegółowej, podporządkowanej wymaganiom Zleceniodawcy
To są podstawowe obowiązki naszych pracowników. Ponadto Agencja Ochrony SS-11 Klobus zawierając umowę ze zleceniodawcą otrzymuje od niego dodatkowe wytyczne i wymagania, które dodatkowo przestrzegamy.
Strona Główna | Zakres usług | Realizacja ochrony | Weryfikacja pracowników | Wyposażenie pracowników
Koncesja | Świadectwo homologacji | | Referencje | Kontakt

agencja ochrony SS11 Klobus :: firma ochroniarksa Żywiec :: ochrona osób :: ochrona mienia :: ochrona Vipa :: ochrona imprez :: usługi ochroniarskie :: monitorowanie :: monitoring :: ochrona Żywiec :: ochrona Bielsko-Biała :: Agencja Ochrony Śląsk :: konwojowanie wartości pieniężnych :: grupa interwencyjna :: patrole interwencyjne :: agencja detektywistyczna :: sprzątanie :: sprzątanie Żywiec :: sprzątanie Bielsko :: usługi porządkowe :: Bielsko-Biała :: Żywiec :: Śląsk

google analytics
Valid XHTML 1.0 Strict
Poprawny CSS!
Linki
Mapa strony
Designed by Damian Suchonek interstrony.net